پایگاه اطلاع رسانی و خبری آفتاب میهن

header

نسخه آزمایشی

اجرای هشت طرح سرمایه گذاری در استان مرکزی به تصویب رسید

اجرای هشت طرح سرمایه گذاری در استان مرکزی به تصویب رسید

آفتاب میهن

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی گفت: اجرای هشت طرح سرمایه گذاری روز سه شنبه در کارگروه زیربنایی این استان به تصویب رسید.

«مهدی زندیه وکیلی»در کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی ، عشایری ، آمایش سرزمین و محیط زیست استان مرکزی افزود: ۱۲طرح سرمایه گذاری به این کارگروه زیربنایی ارجاع شده بود که پس از بررسیو استعلام قانونی، اجرای طرح هشت مصوب شد.

این طرح‌ها در زمینه‌های گردشگری، حمل و نقل، کشاورزی، خدماتی در سطح استان بود که چهار طرح‌ نیاز به بررسی‌های کارشناسی داشتند اما هشت طرح مورد تایید قرار گرفتند.

تمامی طرح‌ها باید مسیر قانونی را طی کنند و برای اجرایی شدن طرح ها، تاییدیه اعضای کارگروه الزامی است.

طرح جامع شهر غرق آباد، فرمهین و خنداب نیز در نشست کارگروه زیربنایی با موافقت فرمانداران شهرستان‌ها به مدت دو سال تمدید شد.

در تصویب طرح جامع شهرها نباید تنها مقوله جمعیت مدنظر باشد و بحث تحقق کاربری‌ها و میزان تحقق طرح ها نیزاهمیت خاص داردو در  سه شهرستان اشاره شده  افق اجرای طرح‌ها در بازه زمانی ۱۰ ساله ترسیم شده بود اما،  به سرانجام نرسیده بود.

با توجه به نیاز این طرح‌ها به اصلاحات،با موافقت اعضای کارگروه با تمدید دوساله طرح جامع این سه شهرستان موافقت شد.

برخی پرونده ها مربوط به تبصره چهار قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و همچنین طرح های کشاورزی استان نیز در این نشست کارگروه مورد بررسی قرار گرفت و تعیین تکلیف شد./ایرنا


استان مرکزی سرمایه گذاری
نظرات کاربران