پایگاه اطلاع رسانی و خبری آفتاب میهن

header

نسخه آزمایشی

۵۸۶ هزار و ۲۴۴ قطعه انواع آبزیان زینتی از استان مرکزی صادر شد

۵۸۶ هزار و ۲۴۴ قطعه انواع آبزیان زینتی از استان مرکزی صادر شد

آفتاب میهن

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: ۵۸۶ هزار و ۲۴۴ قطعه انواع ماهیان زینتی از ابتدای سال‌جاری تاکنون با نظارت اداره کل دامپزشکی این استان به خارج از کشور صادر شد.

دکتر «محسن شانقی» افزود: صادرات آبزیان زینتی از استان مرکزی در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ برابر افزایش یافته‌است.

۳۶ هزار و ۵۶۰ قطعه انواع آبزیان زینتی در ۶ ماه سال گذشته با نظارت اداره کل دامپزشکی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شده بود.

۲ میلیون و ۴۹۶ هزار و ۳۲۰ کیلوگرم گوشت مرغ منجمد نیز از ابتدای سال جاری تاکنون با نظارت اداره کل دامپزشکی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد که صادرات این محصول نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۵ برابر شده‌ است.

۴۵ هزار کیلوگرم گوشت مرغ منجمد در ۶ ماه نخست سال گذشته از این استان به خارج از کشور صادر شده بود.

۹۵ هزار کیلوگرم آلایش مرغی نیز در قالب پنج محموله از ابتدای سال جاری تاکنون با نظارت اداره کل دامپزشکی این استان به خارج از کشور صادر شد که صادرات این محصولات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته‌است.

۲۶۱ هزار کیلوگرم پا و پنجه مرغ نیز امسال با نظارت اداره کل دامپزشکی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد که صادرات این محصولات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته‌است.

۳۴۵ هزار و ۶۰۰ عدد تخم مرغ نطفه دار نیز امسال در قالب سه محموله با نظارت اداره کل دامپزشکی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد که صادرات این محصول نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته‌است.

۲۰۰ هزار کیلوگرم خوراک دام نیز امسال با نظارت اداره کل دامپزشکی این استان به خارج از کشور صادر شد که صادرات آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته‌است.

۱۵ هزار کیلوگرم عسل نیز امسال از استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته‌است.

۵۳۰ هزار و ۳۵۰ کیلوگرم تخم مرغ خوراکی نیز امسال قالب ۲۲ محموله از ابتدای سال جاری تاکنون با نظارت اداره کل دامپزشکی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد./ایرنا


استان مرکزی صادرات آبزیان زینتی


  • 2 ماه پیش


نظرات کاربران