پایگاه اطلاع رسانی و خبری آفتاب میهن

header

نسخه آزمایشی

مصرف سم در بخش کشاورزی استان مرکزی

مصرف سم در بخش کشاورزی استان مرکزی

آفتاب میهن

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی میزان مصرف سموم برای تولید محصولات کشاورزی در واحد سطح این استان را ۲۵۰ گرم کمتر از میانگین کشوری برآورد کرد و گفت: سرانه مصرف سموم در استان‌ به ازای هر هکتار ۵۰۰ گرم ماده موثر و در کشور ۷۰۰ تا ۷۵۰ گرم است. توقف سه تا چهار ماهه فعالیت‌های کشاورزی در استان به دلیل فصل سرما و بالا بودن کشت محصولات دیم نسبت به آبی در اراضی کشاورزی از جمله مهمترین عوامل کاهش مصرف سم در این بخش است.

مسلم مجد آبادی بی اطلاعی از میزان و سوء مصرف را از جمله مهمترین عوامل افزایش استفاده از سموم در تولید محصولات کشاورزی عنوان کرد و افزود: افزایش مصرف سموم در محصولات کشاورزی، سوختگی و کاهش تولید را به همراه داشته و نیاز است کشاورزان برای استفاده از آنها نظرات کارشناسی را لحاظ کنند. ۲ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی سالانه در این استان تولید می شود که ۴۰۰ هزار تن آن محصول گندم بوده و تا ۲ ماه پیش از برداشت این محصول، از هیچگونه سمی استفاده نمی‌شود. ۷۰ تا ۸۰ درصد سموم استفاده شده در محصولات کشاورزی استان مرکزی نیز کم خطر و بدون خطر است.

وی میزان استفاده از سموم در بخش کشاورزی کشور را یک پنجم کشورهای اروپایی و یک سوم دنیا دانست و افزود: بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی وجود مقداری سم در محصولات کشاورزی مجاز بوده و تاکنون آزمایش مستندی مبنی بر وجود سموم بالا در محصولات کشاورزی استان مرکزی گزارش و مشاهده نشده است. نیاز است در صورت مشاهده وجود سموم بیش از حد استاندارد در محصولات کشاورزی استان، نام مزرعه و گلخانه برای برخورد به سازمان جهادکشاورزی اعلام شود.

مجدآبادی نبود بازار برای محصولات ارگانیک را از جمله مهمترین مشکلات این حوزه عنوان کرد و گفت: قیمت تمام شده این محصولات به دلیل عدم استفاده از سموم کشاورزی و کاهش تولید نسبت به سایر تولیدات، بیشتر بوده و نیاز است با فرهنگ‌سازی زمینه استفاده و ایجاد بازار آنها را در کشور و استان فراهم شود. استاندارد تولید محصولات کشاورزی در کشور اکنون تشویقی بوده و تولیدکنندگان بدون وجود بازار و تنها برای تشویق اقدام به تولید محصولات ارگانیک می‌کنند.  


استان مرکزی کشاورزی سم


  • 1 سال پیش


نظرات کاربران