پایگاه اطلاع رسانی و خبری آفتاب میهن

header

نسخه آزمایشی

طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار راهکار اتصال زنان به بنگاه های پیشرو

طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار راهکار اتصال زنان به بنگاه های پیشرو

آفتاب میهن

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در خصوص الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی که طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار براساس آن اجرا می شود و چگونگی اجرایی شدن آن گفت: انتظار می رود با افزایش توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، اشتغال پایدار در حوزه مشاغل خانگی اتفاق بیفتد و اتصال به بازارهای محلی و ملی و بنگاه های پیشرو به کسب درآمد بیشتر و ارتقاء سطح معیشت و اقتصاد در خانواده بینجامد. در الگوی توسعه مشاغل خانگی، شناسایی پتانسیل ها و مزیت های نسبی و رقابتی منطقه و جلب مشارکت فعالین و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و غیردولتی که توان مشارکت در طرح را دارند و مداخله توسعه ای دستگاه های اجرایی از نکات مهم و کلیدی است.

محمد تقی آبایی افزود: در الگوی یاد شده دیگر تمرکز صرفا بر اعطای وام کم بهره نبوده و مشاوره و توانمندسازی افراد قبل از معرفی به نهادهای مالی صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه طرح طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در سه مرحله "بررسی، شناسایی، اولویت بندی مزیت ها و هماهنگی های اولیه"، "توانمند سازی"، "اتصال به بازار انجام خواهد شد و وظیفه نظارتی ادارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اجرا خواهد شد. وظیفه نظارتی ادارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شامل نظارت بر کلیه مراحل اجرا و فرآیند اجرای "راهبری و مدیریت اجرای طرح" توسط جهاد دانشگاهی استان، اعلام به موقع مشکلات به دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در صورت عدم رفع و حل و فصل آن در استان، توجه و رعایت زمان بندی تعیین شده، نظارت بر رعایت ضوابط و چارچوب های مشاغل خانگی و الگوی توسعه است.

آبایی اظهار کرد: طبق مراحل تعیین شده در نظام نامه طرح؛ بر راهبری و مدیریت اجرای طرح و همچنین نحوه تهیه بانک اطلاعاتی احصاء شده از زنان سرپرست خانوار و مستندات مصاحبه ها توسط جهاد دانشگاهی نظارت شده است. انتظار می رود با افزایش توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، اشتغال پایدار در حوزه مشاغل خانگی اتفاق بیفتد و از طریق اتصال به بازارهای محلی و ملی و بنگاه های پیشرو به کسب درآمد بیشتر و ارتقاء سطح معیشت و اقتصاد در خانواده بینجامد.

اعتبار اجرای این طرح650 میلیون ریال و جهاد دانشگاهی در استان مجری و مسئول تحقق اهداف کمی و کیفی طرح است.


زنان سرپرست خانوار طرح مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی


  • 8 ماه پیش


نظرات کاربران