پایگاه اطلاع رسانی و خبری آفتاب میهن

header

نسخه آزمایشی

۱۴۴۶ خدمت در حوزه مسکن به مددجویان کمیته امداد استان مرکزی ارائه شد

۱۴۴۶ خدمت در حوزه مسکن به مددجویان کمیته امداد استان مرکزی ارائه شد

آفتاب میهن

میرزا شیر نژاد، با بیان اینکه کمک به تأمین مسکن مناسب برای مددجویان تحت حمایت از اقدامات کمیته امداد و از ارکان توانمندسازی است، اظهار داشت: طی ۶ ماهه سال جاری ۱۴۴۶ خدمت عمرانی در بخش تعمیر، تکمیل و بازسازی مسکن، بهسازی و مقاوم سازی و کمک به خرید و ساخت مسکن شهری به مددجویان تحت حمایت ارائه شد.

مدیر مسکن کمیته امداد استان مرکزی تصریح کرد: از این تعداد ۹۲۹ مورد تعمیر، تکمیل و بازسازی مسکن با اعتبار سه میلیارد و ۵۳۳ میلیون تومان، ۴۶۲ مورد بهسازی و مقاوم سازی با اعتبار ۴۸۶ میلیون تومان و ۵۵ مورد کمک به خرید و ساخت مسکن شهری با اعتبار ۷۰۰ میلیون تومان بوده است. در ۶ ماهه سال گذشته ۹۸۳ مورد خدمات عمرانی به مددجویان تحت حمایت ارائه شد که در سال‌جاری به نسبت مشابه سال قبل این خدمات رشد خوبی داشته است.

وی اضافه کرد: تعمیر مسکن مددجویی روستایی، تعمیرمسکن مددجویی شهری و ساخت سرویس بهداشتی از خدمات عمرانی به مددجویان تحت حمایت است. تعداد ۴۳۴واحد مقاوم سازی متعلق به بازسازی مسکن آسیب دیدگان از سیل سال‌جاری است که علاوه بر برنامه مصوب در دست اقدام است.


مسکن مددجویان کمیته امداد مدیر مسکن کمیته امداد استان مرکزی ارائه


  • 8 ماه پیش


نظرات کاربران