پایگاه اطلاع رسانی و خبری آفتاب میهن

header

نسخه آزمایشی

افزوده شدن ۴۳۰۰ نفر به مستمری‌ بگیران تامین اجتماعی استان مرکزی

افزوده شدن ۴۳۰۰ نفر به مستمری‌ بگیران تامین اجتماعی استان مرکزی

آفتاب میهن

محمدرضا بیدهندی گفت: ۱۷۶ هزار مستمری‌ بگیر اصلی و تبعی زیر پوشش خدمات تامین اجتماعی استان مرکزی قرار دارند درحالی که شمار آنان اسفندماه سال گذشته ۱۷۱ و ۷۰۰ نفر بود. ۹۵۸ هزار نفر اکنون زیرپوشش خدمات تامین اجتماعی در استان مرکزی قرار دارند که  نسبت به اسفند سال گذشته تعدادشان ۲ هزار و ۵۰۰ نفر افزایش یافته است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی شمار بیمه‌شدگان اصلی استان مرکزی را ۳۰۳ هزار و ۲۰۰ نفر عنوان کرد و گفت: جمعیت زیر پوشش استان در این شاخص نسبت به اسفند پارسال چهار هزار و ۸۰۰ نفر افزایش یافته است.۸۹ هزار و ۸۸۰ نفر مستمری‌بگیر اصلی زیرپوشش تامین اجتماعی در استان مرکزی است که تعداد این افراد نسبت به اسفندماه سال گذشته ۲ هزار و ۳۸۰ نفر افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: ۲۰۱ هزار نفر بیمه شده اجباری، ۴۴ هزار و ۲۰۰ نفر بیمه شده خویش‌فرما، ۲۰ هزار و ۶۰۰ نفر بیمه‌شده کارگر ساختمانی، ۲۱ هزار و ۵۰۰ نفر بیمه‌شده راننده، ۹ هزار و ۵۰۰ بیمه‌شده قالیباف و ۶ هزار و ۴۰۰  مقرری‌بگیر بیکار استان مرکزی از خدمات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی بهره‌مند هستند. ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور زیرپوشش خدمات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی قرار دارنذ و ضریب پوشش بیمه تامین اجتماعی در کشور ۵۴ درصد است. ۹۵۸ هزار نفر معادل ۶۷ درصد جمعیت یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری استان مرکزی از پوشش بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی بهره‌مند هستند و ضریب پوشش این نهاد بیمه‌گر در استان ۱۲ درصد از میانگین کشوری آن بیشتر است.


استان مرکزی تامین اجتماعی مستمری بگیران


  • 5 ماه پیش


نظرات کاربران