پایگاه اطلاع رسانی و خبری آفتاب میهن

header

نسخه آزمایشی

پوشش بیمه تامین اجتماعی استان مرکزی ۱۲ درصد از میانگین کشوری فراتر است

پوشش بیمه تامین اجتماعی استان مرکزی ۱۲ درصد از میانگین کشوری فراتر است

آفتاب میهن

ضریب پوشش بیمه تامین اجتماعی در استان مرکزی ۱۲ درصد از شاخص کشوری فراتر است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی افزود: ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش خدمات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی قرار دارند درحالی که این شاخص برای استان مرکزی با جمعیت یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر معادل ۹۴۳ هزار و ۲۰۰ خدمات گیر است.

«محمدرضا بیدهندی» گفت: ضریب پوشش بیمه تامین اجتماعی در کشور ۵۴ درصد است اما این شاخص برای استان مرکزی ۶۴ درصد محاسبه شده است.

وی ادامه داد: ۷۶۸ هزار نفر بیمه شده اصلی و تبعی و ۱۷۴ هزار و ۵۰۰ نفر مستمری بگیر در استان مرکزی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی استان قرار دارند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی گفت: ۲۹۸ هزار نفر بیمه شده اصلی و ۸۹ هزار نفر مستمری بگیران اصلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.

بیدهندی افزود: ۱۹۶ هزار و ۶۰۰ نفر بیمه شده اجباری، ۴۳ هزار و ۲۰۰ نفر بیمه شده خویش فرما، ۱۹ هزار و ۲۰۰ نفر بیمه شدگان کارگران ساختمانی، ۲۱ هزار و ۷۰۰ نفر بیمه شدگان راننده، ۹ هزار و ۵۰۰ بیمه شدگان قالیباف و ۶ هزار و ۵۰۰ نفر از مقرری بگیران بیکار استان مرکزی از خدمات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی بهره مند هستند.


استان مرکزی بیمه تامین اجتماعی


  • 6 ماه پیش


نظرات کاربران