پایگاه اطلاع رسانی و خبری آفتاب میهن

header

نسخه آزمایشی

۴۳ دستگاه کنتور هوشمند در استان مرکزی نصب شد

۴۳ دستگاه کنتور هوشمند در استان مرکزی نصب شد

آفتاب میهن

۴۳ دستگاه کنتور هوشمند بهار امسال در راستای اجرای طرح احیا و تعادل بخشی مصرف آب بر روی چاه های کشاورزی استان مرکزی نصب شد.

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب شرکت آب منطقه ای استان مرکزی اظهار داشت: کنتورهای هوشمند، میزان برداشت آب از هر چاه را مطابق پروانه بهره برداری و حجم برداشت سالانه تنظیم می‌کند و ضمن جلوگیری از اضافه برداشت، میزان آب استحصال شده چاه‌ها اندازه گیری می‌شود.

«رحمان کریمی» گفت: افت سطح آب سفره های زیرزمینی استان به دلیل استمرار خشکسالی در سال‌های اخیر ادامه دارد و نصب کنتورهای هوشمند به عنوان راهبرد جدی در مدیریت منابع آب دنبال می‌شود.

وی مدیریت مصرف، برداشت مجاز، تغییر اقلیم و بارش نزولات جوی را از راهکارهای مهم در رفع مشکل پدیده کم آبی در استان مرکزی عنوان کرد.

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب شرکت آب منطقه ای استان مرکزی افزود: هفت هزار حلقه چاه آب کشاورزی پروانه دار و ۲ هزار و ۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان وجود دارد که با رعایت زمان اعلامی مصرف و استحصال آب، میلیون‌ها مترمکعب آب در استان صرفه جویی می‌شود.

کریمی گفت: قانون تسریع در برقی کردن چاه‌های کشاورزی بر رعایت زمان مقرر در بهره برداری از چاه‌های کشاورزی تاکید کرده است.۹۲ درصد از حجم آب مصرفی استان مرکزی در بخش کشاورزی، سه و نیم درصد در بخش صنعت و بقیه در بخش آشامیدنی مصرف می‌شود.شرکت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو است که وظیفه مدیریت، مطالعه، توسعه، حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع آب و ایجاد و توسعه، بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و سازه‌های آبی را بر عهده دارد.


استان مرکزی کنتور هوشمند


  • 7 ماه پیش


نظرات کاربران