پایگاه اطلاع رسانی و خبری آفتاب میهن

header

نسخه آزمایشی

۴۵ هزار و ۴۴۷ فقره خرید اینترنتی در استان مرکزی انجام شد

۴۵ هزار و ۴۴۷ فقره خرید اینترنتی در استان مرکزی انجام شد

آفتاب میهن

مدیرکل پست استان مرکزی گفت: ۴۵ هزار و ۴۴۷ فقره خرید اینترنتی بهار امسال در این استان انجام شد.

«محمدعلی چراغی» افزود: در جریان مبادلات اینترنتی ۲۶ هزار و ۸۴ فقره خرید ورودی به استان بوده و ۱۹ هزار و ۳۶۳ فقره خرید نیز از استان صادر شده است.

وی اظهار داشت: ۹۸۶ هزار و ۴۱۹ مرسوله در بهار امسال از استان مرکزی به صورت عادی پست شده است.

مدیرکل پست استان مرکزی گفت: سه میلیون و ۴۹ هزار و ۱۱۷ فقره مرسوله پستی پارسال در این استان جا به جا شده است.

چراغی افزود: در یال جاری نیز یک میلیون و ۶۱۵ هزار و ۷۹۲ مرسوله از استان صادر و یک میلیون و ۴۳۳ هزار و ۳۲۵ مرسوله به استان وارد شده است.

وی اظهار داشت: ۲۰ هزار و ۸۳۷ کدپستی جدید در سال جاری به متقاضیان استان مرکزی واگذار شد.


استان مرکزی خرید اینترنتی


  • 7 ماه پیش


نظرات کاربران