پایگاه اطلاع رسانی و خبری آفتاب میهن

header

نسخه آزمایشی

۳۲ طرح مطالعاتی در مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی آغاز شد

۳۲ طرح مطالعاتی در مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی آغاز شد

آفتاب میهن

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی گفت: ۳۲ طرح مطالعاتی امسال در مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی این استان آغاز شد.

«محمدرضا لک» افزود: ۲ طرح مطالعاتی امسال در حوزه آبخیزداری، چهار طرح در حوزه آب و خاک، هشت طرح در حوزه زراعی و باغی، سه طرح علوم دامی، چهار طرح فنی و مهندسی، ۹ طرح گیاه پزشکی و ۲ طرح در حوزه جنگل و مرتع در مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی است.

وی ادامه داد: مطالعه ۵۸ طرح تحقیقاتی نیز در حوزه‌های مختلف آبخیزداری، اقتصادی اجتماعی، آب و خاک، زراعی و باغی، علوم دامی، فنی و مهندسی، گیاه پزشکی و جنگل و مرتع استان مرکزی آغاز و مراحل عملیاتی را سپری می کنند.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی خاطرنشان کرد: معرفی ارقام جدید پرمحصول، مقاوم به آفات و تولید پایدار از جمله اهداف اجرای این تحقیقات در مرکز آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی است.

لک گفت: اجرای بیش از یک هزار عنوان طرح تحقیقاتی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، معرفی بیش از ۱۰ رقم لوبیا، مشارکت در معرفی بیش از ۱۲ رقم گندم، مشارکت در معرفی بیش از سه رقم جو، مشارکت در معرفی هفت رقم دانه‌های روغنی، مشارکت در معرفی پنج رقم جدید گیاهان علوفه‌ای، معرفی ۲ رقم جدید صنوبر و معرفی مناسب‌ترین کلن صنوبر از جمله مهمترین دستاوردهای مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی تا کنون بوده است.

وی افزود: معرفی و ثبت ۱۰ رقم انار، معرفی ژنوتیپ های برتر گل محمدی و آویشن، ایجاد هرباریوم گیاهی، تهیه شناسنامه‌های حوزه‌های آبخیز استان، شناسایی و کنترل مهمترین بیماری‌های باغی و زراعی استان، تعیین روش‌های کشت غلات و لوبیا، برگزاری هفت همایش ملی تخصصی در استان و ارائه بیش از ۲ هزار عنوان مقاله در مجلات و همایش‌های علمی از دیگر دستاوردهای این مرکز بوده است.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی گفت: برگزاری بیش از ۳۵۰ روز مزرعه و انتقال یافته‌ها، برگزاری سه مورد روز ملی مزرعه و چاپ و انتشار بیش از ۱۹۰ عنوان کتاب و نشریه از ابتدای فعالیت مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تا کنون انجام شده است.

مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی در سال ۶۲ و مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سال ۷۲ به بهره برداری رسیده است که با ادغام وارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی در سال ۷۹ با عنوان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی سپس در سال ۹۴ با ادغام مراکز آموزش جهاد کشاورزی استان‌ها این مرکز با نام مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فعالیت کند.

این مرکز دارای بخش‌های تخصصی پژوهشی مشتمل بر گیاه پزشکی، منابع طبیعی، آبخیزداری، زراعی و باغی، فنی و مهندسی است.

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی دارای هفت ایستگاه تحقیقاتی است که بستر مناسبی برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی فراهم کرده است.۲ ایستگاه از این ایستگاه‌ها به صورت ملی (پردیس تحقیقات و آموزش ملی لوبیای خمین و پردیس تحقیقات و آموزش انار ساوه) و پنج ایستگاه دیگر (ایستگاه منابع طبیعی مهندس یونسی خسبیجان، گیاهان دارویی علی آباد، علوم دامی فدک، آبخوان داری خشکرود و ایستگاه تحقیقات کشاورزی اراک) بصورت استانی فعالیت می‌کنند.


تحقیقات کشاورزی


  • 5 ماه پیش


نظرات کاربران