پایگاه اطلاع رسانی و خبری آفتاب میهن

header

نسخه آزمایشی

برنامه های سلامت خانواده فرصتی برای جوان سازی جمعیت است

برنامه های سلامت خانواده فرصتی برای جوان سازی جمعیت است

آفتاب میهن

کارشناس مسئول جمعیت و باروری سالم دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: برنامه های سلامت خانواده و بهداشت باروری فرصتی مغتنم برای جوان سازی جمعیت است.

«اکرم حمزه لوییان» افزود: ۱۴ هزار و ۳۴۰ خانوار در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی از نعمت فرزند محروم هستند و این خانواده‌ها نیاز است که بعد از دریافت خدمات مشاوره باروری و فرزند آوری سالم برای تجربه تولد کودک آماده شوند.وی اظهار داشت: بیش از ۳۰ هزار و ۲۲۷ خانواده تک فرزند در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی وجود دارد.

کارشناس مسئول جمعیت و باروری سالم دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: بیش از یک دهه گذشته هدف برنامه‌های سلامت خانواده ایجاد فرصتی برای توانمندسازی خانواده‌ها در راستای ازدواج به هنگام، تحکیم نهاد خانواده، افزایش رضایتمندی زناشویی، انتخاب آگاهانه و آزادانه تعداد دلخواه فرزندان و کاهش عوارض سقط، بارداری، زایمان، ناباروری و تک فرزندی بوده است به شکلی که سلامت مادر و خانواده در پی این توانمندی افزایش یابد و جوانی جمعیت به عنوان یکی از مزایای نسبی برای دستیابی به توسعه پایدار در ایران حفظ شود.کارشناس مسئول جمعیت و باروری سالم دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: جوانان با ازدواج به هنگام و فرزندآوری در زمان مناسب می‌توانند از نعمت زندگی سالم و خانواده کامل برخوردار شوند و جامعه از جمعیتی جوان و مولد بهره مند شود.حمزه لوییان افزود: تأخیر در ازدواج، نارضایتی از زندگی مشترک و افزایش طلاق به طیف وسیعی از رفتارهای پرخطر در جامعه منجر می‌شود که نهاد خانواده را تهدید کرده و همه شاخص‌های سلامت اجتماعی را متأثر می‌کند و از پیامدهای کاهش نرخ ازدواج، کاهش موالید، یک فرزندی و شیوع بالای ناباروری در خانواده‌های جوان است.

کارشناس مسئول جمعیت و باروری سالم دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: وقتی جوانان فرصت‌های مناسبی برای اشتغال و ازدواج داشته باشند، خانواده‌های جدید بیشتری تشکیل شده و با بهبود سواد سلامت باروری امکان بارداری ایمن و برنامه ریزیشده در سنین مناسب و انتخاب آزاد تعداد فرزندان دلخواه و فاصله گذاری مناسب بین موالید را پیدا کرده و سقط‌های عمدی و غیرعمدی، مرگ نوزادان کودکان زیر پنج سال کاهش یافته و کنترل می‌شود و کودکان نیز آرامش روانی و امنیت و نشاط را در خانواده بالنده حس می‌کنند.حمزه لوییان افزود: مراقبان سلامت در پایگاه‌های سلامت و پزشکان ماما در مراکز جامع سلامت شهری و روستایی آماده ارائهخدمات پیش از بارداری و مشاوره باروری سالم به زوج‌ها جوانی هستند که به زودی تصمیم دارند برای تکمیل خانواده خود اقدام کنند و برای ساختن ایرانی آباد مسئولیت اجتماعی تربیت نیکو را عهده دار شوند.


سلامت خانواده


  • 5 ماه پیش


نظرات کاربران