پایگاه اطلاع رسانی و خبری آفتاب میهن

header

نسخه آزمایشی

واقعه طلاق 6 و یک دهم درصد در استان مرکزی کاهش یافت

واقعه طلاق 6 و یک دهم درصد در استان مرکزی کاهش یافت

آفتاب میهن

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی و دبیر کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان مرکزی گفت: واقعه طلاق در این استان پارسال 6 و یک دهم درصد نسبت به مدت مشابه قبل آن کاهش یافته است.

«غلامرضا فتح آبادی» افزود: آموزش های پیش از ازدواج در قالب راه اندازی کانون زندگی و برنامه های سازمان امور اجتماعی کشور با همکاری و همراهی دستگاه های متولی از جمله عوامل کاهش طلاق در این استان بوده است.وی ادامه داد: سه هزار و 13 واقعه طلاق پارسال در این استان به ثبت رسید که بر این اساس نرخ حاصل از ثبت طلاق در استان 2 و یک دهم در هزار بود و شهرستان های دلیجان و آشتیان به ترتیب با چهار و سه دهم در هزار بیشترین و شهرستان شازند و زرندیه با یک و سه دهم و محلات با پنج دهم در هزار کمترین نرخ ثبت طلاق را داشته اند.دبیر کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان مرکزی گفت: نسبت ازدواج به طلاق های ثبت شده در آمار سال گذشته این استان 2 و 86 صدم بود و به ازای هر 100 ازدواج 34 و 96 صدم طلاق در استان به ثبت رسیده است.


استان مرکزی طلاق


  • 3 ماه پیش


نظرات کاربران