پایگاه اطلاع رسانی و خبری آفتاب میهن

header

نسخه آزمایشی

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی: برنامه مقطعی درکاهش معضلات اجتماعی ناموفق است/لزوم رشدمشارکت زنان

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی: برنامه مقطعی درکاهش معضلات اجتماعی ناموفق است/لزوم رشدمشارکت زنان

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی گفت: تجربه نشان داده اقدامات فرهنگی در بلندمدت اثرگذاری خود را نشان می دهد و طرح های مقطعی و ضربتی در کاهش معضلات اجتماعی ناموفق است.

زهرا فرجی اظهارداشت: طی سال های اخیر با رشد آسیب های اجتماعی و کاهش سن گرایش زنان به انحرافات اخلاقی و مشکلاتی از این دست در کشور مواجه هستیم که به تبع آن استان مرکزی نیز از این روند استثنا نبوده است.

وی افزود: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری که بر موضوع اجرای سند کاهش آسیب های اجتماعی تاکید دارند، پیگیری این مهم در همه ارکان نظام به صورت کارویژه ای فوق العاده تعریف شده و دفتر امور بانوان استانداری مرکزی هم به عنوان یکی از اجزای مورد نظر، موضوع آسیب های اجتماعی را در استان پیگیری می کند.

فرجی با اشاره به اینکه آسیب های اجتماعی یک معلول تک علتی نیست، بیان داشت: آسیب های اجتماعی چند علتی هستند و باید با دقت و وسواس به همه ابعاد و ریشه یابی آن بپردازیم و علل و عواملی که در ایجاد آسیب ها موثر هستند شناسایی شوند تا بتوانیم گامی در راستای کاهش و یا حتی کنترل آن برداریم.

وی تصریح کرد: آنچه در حال حاضر اتفاق می افتد، بیشتر ناشی از مسایل و معضلات فرهنگی است. اقدامات فرهنگی نیز در بلندمدت جواب می دهد و نمی توان انتظار داشت طی یک یا دو سال با طرح های ضربتی و موقت، آسیب های اجتماعی کاهش پیدا کند.

فرجی تصریح کرد: در جامعه ای زندگی می کنیم که در حال گذر از سنتی به مدرن است و به همین سبب آسیب هایی که به عنوان آسیب های نوظهور از آن یاد می شود و در لایه های اجتماع پنهان بوده امروز به سطح جامعه رسیده و هم اکنون با آن مواجه شده ایم.

وی اظهار داشت: وضعیت فرهنگی جامعه باید به درستی و به طور علمی مدیریت شود تا آسیب های اجتماعی مورد کنترل قرار گرفته و از گسترش و شیوع آن جلوگیری به عمل آید.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی در زمینه مطالبات بانوان استان علاوه بر مسایل تفریحی و رفاهی نیز گفت: طبق نظرسنجی، بانوان استان مرکزی به دنبال ایجاد عدالت اجتماعی هستند، یعنی در حقیقت آن چیزی که به عنوان یک زن شهروند در حوزه اجتماعی، قانونی و شرعی می توانند از آن برخوردار شوند.

فرجی ادامه داد: این توصیه و تقاضای عدالت اجتماعی اگر محقق شود، همه بخش ها را اعم از توسعه مشارکت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... تحت تاثیر مطلوب قرار می دهد.

وی بیان داشت: مطالبات زنان در جهت تحقق این هدف کلان، شامل توسعه مراکز تفریحی و رفاهی، کاهش آسیب های اجتماعی، ایجاد فضا برای مشارکت بیشتر اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و سیاسی زنان، مشارکت در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی و... است.

  • 11 ماه پیش


نظرات کاربران