پایگاه اطلاع رسانی و خبری آفتاب میهن

header

نسخه آزمایشی

contactUs

نشانی دفتر مرکزی : اراک

خیابان شهید رجایی ، ابتدای خیابان جنت ، کوچه وزیری ، پلاک و کد پستی : 38139-96518 ، طبقه3

تلفکس : 14 14 3221 - 086

پذیرش آگهی : 12 12 3221 - 086

انتقادات و پیشنهادات : 26 67 861 - 0918

نشانی دفتر تهران : تهران

یوسف آباد ، خیابان ابن سینا ، شماره 83 ، طبقه 5 ، واحد 1

تلفکس دفتر تهران :302 20 887 - 021

آفتاب میهن در شبکه های اجتماعی :
تلگرام
اینستاگرام

پیشنهادات و انتقاداتcpaptcha